Press "Enter" to skip to content

Kako čipovati Srbe?

Pojedini citiraju Pismo “Da je proklet čovek koji se uzda u čoveka” (Jeremija 17,5) i onda kritikuju one koji nameravaju da se vakcinišu govoreći da se oni slepo pokoravaju nalozima vlasti.

Ako ja stavljam ruku na usta kada kašljem ili nosim masku ili planiram da uzmem vakcinu, to ne znači da se ja slepo pokoravam vlasti već da sam shvatam zašto je potrebno koristiti mere opreza. No, zastupnici teorije zavere postavljaju sumnjičavo pitanje:

“A otkuda ti znaš da u vakcine nisu stavljeni mikročipovi da bi preko njih ti bio izmanipulisan?”

Ljudi su već izmanipulisani preko svojih nepobeđenih slabosti karaktera (sebičnosti, kukavičluka, sumnjičavosti, ponositosti, zavisti, bunta, mržnje, itd) i preko tih slabosti su već dovedeni do međusobnih sukoba, svađa, ratova, ubistava, da zaista ne postoji potreba da se ljudima na neki dodatni način povećava moć manipulacije. Što su ljudi više iskvareni, država ima većeg izgovora za svoj totalitarizam, da bi sačuvala ljude od anarhije, a što će zatim ti ljudi na vlasti da zloupotrebljavaju svoju moć, zar treba da nas čudi? Zar vlast može biti boljeg mentaliteta od naroda koji ju je iznedrio i koji je održava? Tako da ako narod strada od takve vlasti, on strada onako kako je pravedno da strada jer bi on sam isto zlo činio drugima da je mestu vlasti.

Ni sotona nema potrebe da stavi u nas mikročipove da bi nama manipulisao. Dovoljno je da imamo jedan voljni greh za koji odbijamo da se pokajemo i sotona već polaže pravo na nas kao na svoj plen i ima prava da nas zavodi u skladu sa svojim planovima, dajući nam pogrešno nadahnuće. Najveći borci protiv čipovanja koji plaše narod da će drugi kontrolisati njihove misli i postupke su upravo oni koji su već “čipovani” demonima i koji u strahu od čipovanja samo prepoznaju i projektuju svoju već postojeću opsednutost demonima.

Ako kritikujem strah od zavere, to nikako ne znači da zavera ne postoji. Ali zavera i jeste u tome da se ljudi navedu da svoje probleme izgovaraju pozivanjem na nekog drugog krivca za svoje stanje, umesto da ga vide u samom sebi. Ako zastupamo da neka zaverenička organizacija sa paklenim namerama stoji iza virusa, onda nas to odvraća od sopstvenog preispitivanja i navodi nas da se bavimo tim “pokvarenim zlikovcima koji su napravili virus”. Time se trujemo i u potpunosti ugušujemo svest o sopstvenoj krivici pred Bogom za nesreće koje snalaze svet.

To je svrha sujeverja koje se prilagođava svakom umnom nivou. Nekome je dovoljno da sotona pošalje crnu mačku da mu pređe put, pa da on krivi mačku za nevolje koje su ga potom snašle, a drugome će dete napasti sa demonima upravo pošto je vakcinisano, a kako psihijatri ne poznaju dijagnozu opsednutosti demonima, oni će za različite simptome opsednutosti dati različite dijagnoze, od šizofrenije, preko autizma, do ADHD-a ili možda pandas sindroma.

Tako sotona sakriva svoje delovanje i navodi ljude da se bore protiv vlasti, vakcine, 5G, HARP sistema, zaprašivanja iz aviona, i da njih optužuju za posledice svoje opsednutosti demonima; za svoju nervozu, prisilne misli, depresiju, strahove, itd.

A ako su ljudi svesni da sotona stoji iza kakve nesreće, onda shvataju da je tu nevolju Bog dozvolio jer je stepen ljudske iskvarenosti dostigao takav nivo da sotona ima prava da zato ljude muči i uništava. Rezultat je da će ljudi da se kaju za grehe i izmiruju sa Bogom, svesni da ih samo On može sačuvati od greha ako odbace svoje grehe.

Pobeda nad gresima je takođe uslov da bismo uopšte mogli trezveno da sudimo o bilo kom pitanju. Ako nama vladaju nepobeđeni strahovi, sumnjičenja, projekcije naših kvarnih motiva drugima, gorda buntovnost prema autoritetima, megalomanija i egocentrizam, tada nas te nepobeđene slabosti čine subjektivnima u prosuđivanju.

Mi moramo se svakodnevno borimo protiv svog velikog Ja da bi nam pitanje šta je zaista istina bilo prioritetnije od pitanja čega se bojimo ili šta bismo mi voleli da istina jeste.

Iz nepobeđene sumnjičavosti mnogi postavljaju pitanje:

“A otkuda ti znaš sastav vakcine, da u nju nije stavljen otrov sa namerom da te ubije?”

Takvim osobama možemo odgovoriti pitanjima:

A da li si ti siguran da znaš tačan hemijski sastav vode koju piješ svaki dan sa svoje česme?

Imaš li dokaze da upravo sada u tu vodu nisu stavili neki otrov?

Imaš li dokaz kakav je sastav hleba koji kupuješ u prodavnici?

Da li znaš njegov sastav?

Imaš li dokaz da niko ne stavlja nikakve otrovne supstance u hleb koji kupuješ i konzumiraš svaki dan?

Pre će neko da ti ubaci otrov u hleb koji kupuješ nego u vakcinu, gde su sve oči sveta uprte i gde oni koji sa njom rade jesu podignuti na visoku odgovornost, a same vakcine izložene daleko strožijim analizama nego hleb koji kupuješ ili žito od kojeg ga sam praviš.

Svako se trudi da napravi što može bolju vakcinu da bi suzbio konkurenciju, a kada bi neko namerno hteo da nešto loše u nju ubaci, ne samo da bi strepeo od pravnog sistema da ne bude sankcionisan već i od rulje koja bi ga smakla kada bi našla dokaze za kakvu zlonamernost.

No, to što vlade koje promovišu vakcine nemaju interesa da promovišu nešto što će naneti zlo čovečanstvu, niti što pekar nema interesa da tebe smakne, ne znači da ti treba slepo da veruješ u svoju vladu niti da treba slepo da veruješ pekarima od kojih kupuješ hleb.

Takođe, to što postoji pravni sistem koji preti krivičnim zakonikom svakome koji bi pokušao drugoga da ubije, ne znači da treba da se slepo osloniš na delotvornost pravnog sistema.

Pre svega, glavno pitanje je da li ti imaš poverenja u Boga da neće dozvoliti nešto što je besmisleno?!

Zašto bi Bog dozvolio da ljude snalaze takve nesreće da masovno stradaju prevareni preko vakcina, kada to ne bi imalo smisla? Za koje grehe bi se tako iko mogao pokajati?

Ti svakako čitaš u Svetom pismu kako Bog dozvoljava da razna zla snalaze ljude da bi ih tako ukoravao za njihove grehe i tako pozivao na pokajanje, pa zaključuješ da je ovo što se dešava sa vakcinom isto tako zlo koje ima svrhu da nas ukori i opomene. Pa ako Bog hoće navodno da prevarom sa vakcinama kazni čovečanstvo, ko si ti da se tom zlu suprotstavljaš?

No, zar bi Bog zaista dozvolio nesreće koje nemaju smisla i zbog kojih ljudi stradaju, a da ne znaju zašto stradaju?

Da li bi Bog poslao na takav način ukore koji nemaju smisla?

Naravno, takvo shvatanje je besmisleno!

Bog će svakako poslati teške nesreće na svet, ali tek kada svet čuje Jevanđelje pa ga konačno odbaci. Ali ovo što se sada propoveda po svetu, to nije Jevanđelje već raznorazne prevare koje sotona podiže pre nego svet bude obasjan pravom svetlošću Jevanđelja.

Bog voli ovaj svet, pa i ako dozvoljava nesreće kao što su zemljotresi, uragani, epidemije, On još uvek pokazuje svoju milost, i preko ljudi na vlasti zadržava veća ratna stradanja i daje rešenje protiv epidemija, jer Bog želi da ljude svojom ljubavlju i milošću osvoji za sebe.

Kakvu predstavu o Bogu otkriva ideja da On navodno dozvoljava da nevini ljudi stradaju prevareni preko vakcina? Tako nešto zaista ne bi imalo smisla!

Pre bi Bog kaznio nekoga ko konzumira alkohol jer je to greh, nego nekoga ko želi vakcinu, jer želja za vakcinom nije grešna, a za opijanjem jeste.

Nema nikakvog smisla da Bog kažnjava smrću ljude što žele vakcinu, a da ih ne kažnjava zbog sebičnosti, telesnosti, gordosti, inata, mržnje, i drugih realnih greha koji su svakako mnogo veće zlo od namere čoveka da se vakciniše koja sama po sebi ne mora biti grešna.

Ako mi mislimo da neko hoće da nas vakcinama prevari i kazni, šta to zapravo otkriva o nama samima? Pa ako mi vidimo smisao u tome da na takav način neko hoće da nam naudi, time nesvesno priznajemo da znamo da smo takvu kaznu i zaslužili.

Ljudi koje zbog neodbačenih greha pritiska strah nečiste savesti, sami znaju šta su zbog svojih greha zaslužili. Ljudi nečiste savesti u svemu vide sen suda i kazne koja će ih zaista snaći u dan suda zbog nepokajanih greha. Strah nečiste savesti formira strah od zavere, koji Sveto pismo opisuje kao odliku ljudi koji koji nisu u miru sa Bogom:

„Strah mu zuji u ušima. Ne veruje da će se vratiti iz tame, odsvuda priviđa mač. Zna da je za njega spremljen dan tamni. Tuga i nevolja straše ga.” (O Jovu 15,20-24) „Beže bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha.” (Priče 28,1) „Nego će ti Gospod dati onde srce plašljivo, oči iščilele i dušu iznemoglu. I život će tvoj biti kao da visi prema tebi, i plašićeš se noću i danju, i nećeš biti miran životom svojim. Jutrom ćeš govoriti: Kamo da je veče! A večerom ćeš govoriti: Kamo da je jutro! Od straha kojim će se strašiti srce tvoje.” (5.Mojsijeva 28,65-67)

A ako nam je savest čista, čega bismo se bojali?

“Šta ćemo, dakle, reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas? Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?” (Rimljanima 6,31.33)

“Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši Njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrebi sa zemlje. I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrim? Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihovog ne bojte se, niti se plašite;” (1.Pet. 3,12-14)

„Jer mi ovako reče Gospod uhvativši me za ruku i opomenuvši me da ne idem putem ovog naroda, govoreći: Ne govorite zavera kad god ovaj narod kaže zavera, i ne bojte se čega se on boji, i ne plašite se. Gospoda nad vojskama svetite; i On neka vam je strah i bojazan.” (Isaija 8,11-13)

* * *

> Stvar je u slobodnoj volji od Adonaja datoj!

Slobodna volja se manifestuje u izboru između dobra i zla, a Bog ti nije obećao ovu drugu slobodu, da ti niko, uprkos tvom protivljenju, neće zabiti mač u telo ili špricem otrov u organizam. Što se toga bojiš ako je pisano:

„I ne bojte se onih koji ubijaju telo a duše ne mogu ubiti.” (Matej 10,28)

> Sada se upravo ponovo radi na promeni čovekovog DNK!

A DNK od čoveka je kao jako dobar? Imaš život večni u DNK? Otporan si na bolesti preko svog DNK? Nemaš sklonosti ka grehu u sebi?

Pa čovekovo telo je već dovoljno grešno, nema potrebe neko da ti oštećuje DNK da bi tobom vladao, niti uopšte DNK ima direktne veze sa tvojom grešnošću. DNK samo daje sposobnosti, a nezavisnost od Boga (oslanjanje na sebe tj. svoje telo) je koren svakog greha.

Ko živi po telu ovakvom kakvo sada imamo, propašće:

“Jer ako živite po telu, pomrećete; ako li duhom poslove telesne morite, živećete.” (Rimljanima 8,13)

Pogledaj ceo kontekst tih reči:

“Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog sina svog u obličju tela grehovnog, i za greh osudi greh u telu, da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu; Jer koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno misle. Jer telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir. Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijem niti može. A koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi. A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onog koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama. Tako dakle, braćo, nismo dužni telu da po telu živimo. Jer ako živite po telu, pomrećete; ako li duhom poslove telesne morite, živećete. Jer koji se vladaju po duhu Božijem oni su sinovi Božiji.” (Rimljanima 8,3-14)

Be First to Comment

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *