Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Teorije zavere”

Zašto nam sve to rade?

Dosadašnji pokušaj da se teoretičarima zavere objasni da ne postoji nikakva svetska zavera da se mi Srbi satanizujemo nisu dali rezultate. Pokušali smo da osporimo planski rad na propasti našeg…

Kako čipovati Srbe?

Pojedini citiraju Pismo “Da je proklet čovek koji se uzda u čoveka” (Jeremija 17,5) i onda kritikuju one koji nameravaju da se vakcinišu govoreći da se oni slepo pokoravaju nalozima…