Press "Enter" to skip to content

DA LI SE PREKO DNK MOŽE NAMA MANIPULISATI?

Slušamo ideju da se vakcinom može uticati na naš DNK i da se onda ljudi mogu reprogramirati da budu takvi da se njima može lako manipulisati i da se mogu navoditi na zlo.

Pa zar se ljudima već ne manipuliše hiljadama godina?

Već hiljadama godina sotona vlada ljudima i čini sva moguća zla, uopšte nema potrebu da u ljude ubaci adekvatan DNK u nas da bi nama vladao.

Kada su ljudi vikali za Isusa “Raspni ga, raspni” da li su oni imali ugrađen DNK u sebe da bi tako vikali? Pa kako je onda sotona mogao njima da vlada?

Svakako da sotoni ne treba DNK da bi nama vladao. On polaže pravo na čoveka kao na svoj plen, ako ima i jedan jedini nepokajan greh. Naša odgovornost je da ljude pozivamo da odbace grehe da sotona ne bi polagao pravo na nas kao na svoj plen.

Uostalom, šta je to dobro u našem DNK da bismo sada bili u strahu za njega da ga ne oštetimo? Pa u našem DNK je već upisana degradacija i naša smrt. Naš DNK je već oštećen mnogobrojnim mutacijama, a naša priroda je toliko već sklona grehu da smo opomenuti da se na sebe ne oslanjamo, inače ćemo propasti. Jedino osoba koja se uzda samo u Boga (koja “živi po duhu”), nije pod vlašću greha, jer se na sebe više ne oslanja:

“Živite u Duhu pa nećete izvršiti požudu tela. ” (Galatima 5,16)

“A koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi. A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a duh živ pravde radi. … Tako dakle, braćo, nismo dužni telu da po telu živimo. Jer ako živite po telu, pomrećete; ako li duhom poslove telesne morite, živećete. Jer koji se vladaju po duhu Božijem oni su sinovi Božiji.” (Rimljanima 8,8-14)

Ljudima se može manipulisati samo preko njihovih nepobeđenih slabosti karaktera: sebičnog interesa, kukavičluka, straha nečiste savesti, laskanja sujeti i gordosti, oslobađanjem od odgovornosti kroz okrivljavanje drugih preko straha od zavere, mržnjom, itd. Ko pobedi svoje grehe, ne može da bude izmanipulisan jer nema preko čega. Tako da ko je izmanipulisan, nije ni zaslužio bolje. A Bog nikada ne bi dozvolio da ljudi budu izmanipulisani preko nečeg drugog, jer tako nešto ne bi bilo pravedno. Nije pravedno da odnos prema vakcini bude probni kamen jer htenje čoveka da se vakciniše ne podrazumeva zlo srce. Upravo bunt prema vakcinaciji je često izraz greha sumnjičenja, straha nečiste savesti i gordog bunta prema pravilima i autoritetima, pa ako bi suprotstavljanje vakcini bilo nešto pozitivno, ono bi svrstalo sve te kategorije sumnjičavih i buntovnih ljudi u iste redove.

DNK nama daje samo sposobnosti, a naš problem nisu sposobnosti već funkcija naših sposobnosti, što njih ne koristimo da njima izražavamo ljubav prema sebi, svojim poznanicima i prema čovečanstvu već ih zloupotrebljavamo tražeći u njima svoju satisfakciju (umesto u Bogu). Takva nakaradna funkcija sposobnosti se ne prenosi na potomke putem DNK koda, već epigenetičkim putem. I ispravnim opredeljenjem mi možemo u određenoj meri popraviti tu krivu funkciju sopstvenih sposobnosti i predati svom nasleđu manji balast grešnih sklonosti.

Be First to Comment

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *