Press "Enter" to skip to content

BIBLIJA O ONIMA KOJI SE PLAŠE ZAVERE

Stihovi protiv filozofije teoretičara zavere:

“Sede knezovi i dogovaraju se na mene; a sluga Tvoj razmišlja o naredbama Tvojim. Bezbožnici gledaju da me ubiju; a ja razmišljam o Tvojim otkrivenjima.” (Psalam 119,23.95)

Čak i kada se vođe naroda dogovaraju protiv čoveka, po Bibliji on preispituje sebe u svetlosti Božjeg zakona, a ne razmišlja o zaveri, jer ga samo čisto srce može sačuvati u rukama Božje zaštite, pa ako takav i pogine, Bog će ga u onaj dan podići u večnost.

„Jer mi ovako reče Gospod uhvativši me za ruku i opomenuvši me da ne idem putem ovog naroda, govoreći: Ne govorite zavera kad god ovaj narod kaže zavera, i ne bojte se čega se on boji, i ne plašite se. Gospoda nad vojskama svetite; i On neka vam je strah i bojazan.” (Isaija 8,11-13)

“Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši Njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrebi sa zemlje. I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrim? Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihovog ne bojte se, niti se plašite;” (1.Pet. 3,12-14)

A nepokajano srce ima razloga za strah jer u svakoj nevolji vidi sen suda koji ga zbog greha u onaj dan zaista čeka:

„Strah mu zuji u ušima. Ne veruje da će se vratiti iz tame, odsvuda priviđa mač. Zna da je za njega spremljen dan tamni. Tuga i nevolja straše ga.” (O Jovu 15,20-24) „Beže bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha.” (Priče 28,1) „Nego će ti Gospod dati onde srce plašljivo, oči iščilele i dušu iznemoglu. I život će tvoj biti kao da visi prema tebi, i plašićeš se noću i danju, i nećeš biti miran životom svojim. Jutrom ćeš govoriti: Kamo da je veče! A večerom ćeš govoriti: Kamo da je jutro! Od straha kojim će se strašiti srce tvoje.” (5.Mojsijeva 28,65-67)

Be First to Comment

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *