Press "Enter" to skip to content

ŠTA AKO NEKO PREKO VAKCINE ŽELI DA UNIŠTI ČOVEČANSTVO?

Pre će neko da ubaci otrov u hleb koji kupuješ nego u vakcinu, gde su sve oči sveta uprte i gde oni koji sa njom rade jesu podignuti na visoku odgovornost, a same vakcine izložene daleko strožim analizama nego hleb koji kupuješ ili žito od kojeg ga sam praviš. Svako se trudi da napravi što može bolju vakcinu da bi suzbio konkurenciju, a kada bi neko namerno hteo da nešto loše u nju ubaci, ne samo da bi strepeo od pravnog sistema da ne bude sankcionisan već i od rulje koja bi ga smakla kada bi našla dokaze za kakvu zlonamernost.

No, to što vlade koje promovišu vakcine nemaju interesa da promovišu nešto što će naneti zlo čovečanstvu, niti što pekar nema interesa da tebe smakne, ne znači da ti treba slepo da veruješ u svoju vladu niti da treba slepo da veruješ pekarima od kojih kupuješ hleb. Takođe, to što postoji pravni sistem koji preti krivičnim zakonikom svakome koji bi pokušao drugoga da ubije, ne znači da treba da se slepo osloniš na delotvornost pravnog sistema.

Pre svega, glavno pitanje je da li ti imaš poverenja u Boga da neće dozvoliti nešto što je besmisleno? Zašto bi Bog dozvolio da ljude snalaze takve nesreće da masovno stradaju prevareni preko vakcina, kada to ne bi imalo smisla? Za koje grehe bi se tako iko mogao pokajati?

Ti svakako čitaš u Svetom pismu kako Bog dozvoljava da razna zla snalaze ljude da bi ih tako ukoravao za njihove grehe i tako pozivao na pokajanje, pa zaključuješ da je ovo što se dešava sa vakcinom isto tako zlo koje ima svrhu da nas ukori i opomene. Pa ako Bog hoće navodno da prevarom sa vakcinama kazni čovečanstvo, ko si ti da se tom zlu suprotstavljaš?

No, zar bi Bog zaista dozvolio nesreće koje nemaju smisla i zbog kojih ljudi stradaju, a da ne znaju zašto stradaju? Da li bi Bog poslao na takav način ukore koji nemaju smisla?

Naravno, takvo shvatanje je besmisleno.

Pre bi Bog kaznio nekoga ko konzumira alkohol jer je to greh, nego nekoga ko želi vakcinu, jer želja za vakcinom nije grešna, a za opijanjem jeste. Nema nikakvog smisla da Bog kažnjava smrću ljude što žele vakcinu, a da ih ne kažnjava zbog sebičnosti, telesnosti, gordosti, inata, mržnje, i drugih realnih greha koji su svakako mnogo veće zlo od namere čoveka da se vakciniše koja sama po sebi ne mora biti grešna.

Ako mi mislimo da neko hoće da nas vakcinama prevari i kazni, šta to zapravo otkriva o nama samima? Pa ako mi vidimo smisao u tome da na takav način neko hoće da nam naudi, time nesvesno priznajemo da znamo da smo takvu kaznu i zaslužili. Ljudi koje zbog neodbačenih greha pritiska strah nečiste savesti, sami znaju šta su zbog svojih greha zaslužili. Ljudi nečiste savesti u svemu vide sen suda i kazne koja će ih zaista snaći u dan suda zbog nepokajanih greha. Strah nečiste savesti formira strah od zavere, koji Sveto pismo opisuje kao odliku ljudi koji koji nisu u miru sa Bogom:

„Strah mu zuji u ušima. Ne veruje da će se vratiti iz tame, odsvuda priviđa mač. Zna da je za njega spremljen dan tamni. Tuga i nevolja straše ga.” (O Jovu 15,20-24) „Beže bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha.” (Priče 28,1) „Nego će ti Gospod dati onde srce plašljivo, oči iščilele i dušu iznemoglu. I život će tvoj biti kao da visi prema tebi, i plašićeš se noću i danju, i nećeš biti miran životom svojim. Jutrom ćeš govoriti: Kamo da je veče! A večerom ćeš govoriti: Kamo da je jutro! Od straha kojim će se strašiti srce tvoje.” (5.Mojsijeva 28,65-67)

A ako nam je savest čista, čega bismo se bojali?

“Šta ćemo, dakle, reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas? Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?” (Rimljanima 6,31.33)

“Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši Njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrebi sa zemlje. I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrim? Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihovog ne bojte se, niti se plašite;” (1.Pet. 3,12-14)

„Jer mi ovako reče Gospod uhvativši me za ruku i opomenuvši me da ne idem putem ovog naroda, govoreći: Ne govorite zavera kad god ovaj narod kaže zavera, i ne bojte se čega se on boji, i ne plašite se. Gospoda nad vojskama svetite; i On neka vam je strah i bojazan.” (Isaija 8,11-13)

Be First to Comment

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *