Press "Enter" to skip to content

POSTOJI LI VEZA IZMEĐU VAKCINE I AUTIZMA?

Postoje slučajevi povezanosti ta dva fenomena, ali prvo da objasnim šta ih ne povezuje:

Gastroenterolog Endrju Vejkfild (Andrew Wakefield) je 1998. objavio članak u kome tvrdi da MMR – vakcina protiv morbila, zauški i rubeole, uzrokuje oštećenje i upalne procese digestivnog trakta koji putem krvi dospevaju do mozga, što dalje uzrokuje pojavu autizma. Njegovo istraživanje je sprovedeno na samo 12 subjekata, dece sa poteškoćama u razvoju od kojih je 8 imalo autizam. Iako je Vejkfild tvrdio da upalu creva (digestivnog sistema) uzrokuje virus morbila iz vakcine (koji navodno u kasnijem toku izaziva autizam), znaci upale su tokom studije praćeni tek pošto je kod dece već dijagnostikovan autizam. To znači da su simptomi autizma mogli da prethode upalnim procesima digestivnog trakta. Da bi Vejkfildova hipoteza bila merodavna, studija je morala da se sprovede kako na deci koja imaju autizam, tako i na onoj koja ga nemaju, kako bi bila uspostavljena veza između vakcine i razvijenih stanja. Ova studija je sprovedena samo na deci sa razvojnim poteškoćama, bez uporedne grupe, što dodatno doprinosi postavljanju pitanja naučnog integriteta same studije.

Kako je tu studiju prenelo mnoštvo britanskih medija, raširio se strah od vakcine što je dovelo do naglog pada stope vakcinisanih u Velikoj Britaniji i Irskoj. Mnogi roditelji su odustali od vakcinacije dece što je dovelo do porasta broja obolelih od malih boginja i zauški, i proizvelo povećanje smrtnih slučajeva od tih bolesti. No, uprkos smanjenju vakcinisanih, broj autistične dece se nije smanjio već je nastavio da se povećava iz godine u godinu.

Nakon početnih tvrdnji iz 1998. godine o vezi vakcine protiv malih boginja, rubeola i zauški (MMR vakcine) i autizma urađeno je više velikih epidemioloških studija. Razni centri za kontrolu i prevenciju bolesti, akademije za pedijatriju, medicinski instituti i zdravstvene službe uskoro su osporili vezu između MMR vakcine i autizma. Jedna od najvećih studija sprovedena je u Danskoj na uzorku od preko 650.000 dece. Ona obuhvata decu koja su rođena između 1999. i 2010. Autori ove studije, koja je objavljena u časopisu Anali interne medicine (Annals of Internal Medicine) su pratili zdravstveno stanje dece do kraja avgusta 2013. godine. Oko 95% dece obuhvaćene studijom je primilo vakcinu, a autizam se razvio kod 6.517. Ni u tom istraživanju nikakva veza između vakcinisane dece i autizma nije primećena. Lekari i odgovorni medicinski časopisi opisali su Vejkfildovo istraživanje kao lažno, jer u ponovljenim istraživanjima nisu dobijeni isti rezultati i proglasili su ga odgovornim za veći broj epidemija i smrtnih ishoda. U međuvremenu, zbog straha od još neproverene konekcije između vakcine i autizma, u Japanu je nekoliko godina bila povučena MMR vakcina. To se pokazalo kao teška greška jer se povećao broj obolelih od malh boginja. No, povećao se i broj dece obolele od autizma, iako je MMR vakcina bila povučena.

No, čak i da je utvrđena korelacija između vakcine i autizma, to ne bi bio siguran dokaz da je sama vakcina izvor autizma. Postoji realna korelacija između broja samoubistava i između položaja Meseca na nebu, koja je zabeležena i u Svetom pismu:

“I kad dođoše (Hristos i učenici) k narodu, pristupi k Njemu čovek klanjajući Mu se, i govoreći: Gospode! Pomiluj sina mog; jer o meni besni i muči se vrlo; jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu.” (Matej 17,14-15)

Iskustvo je formiralo uverenje da je uticaj Meseca kriv za neuračunjivo ljudsko ponašanje, ali je Isus ukazao na njegov pravi uzrok kada je isterao iz deteta onoga ko je dete napadao na pun mesec, da bi tako sakrio svoje prisustvo:

“I zapreti mu Isus; i đavo iziđe iz njega; i ozdravi momče od onoga časa.” (Matej 17,18)

Dakle, demon je navodio mladića da pokušava samoubistvo u ono vreme kada bi se taj čin mogao dovesti u vezu sa odgovarajućim mesečevim menama, da bi time odgovornost za zlo mogla biti prebačena sa čoveka na astrološki faktor. Drugoga će da opsedne onda kada mu je crna mačka prešla put. Nekoga onda kada je vakcinisan. I onda žrtva vodi borbu na pogrešnom planu, pa umesto da preispituje ljudsko srce i da se kaje za svoje grehe, ona okrivljuje astrološki faktor, crnu mačku ili vakcinaciju. Doktori nemaju drugi naziv za simptome opsednutosti nego da je nazovu sa pojmom autizma, pandas sindromom ili ADHD jer najviše liče na njihove simptome. I zbog toga što su se simptomi pojavili u korelaciji sa nekim spoljnim uticajem, ljudi okrivljuju taj događaj, a ne sebe i svoju neizmirenost sa Bogom. To je svrha svakog sujeverja da ljude oslobodi od lične odgovornosti i da optuži tamo nekog drugog.

Ljudi koji zbog nepokajanih greha nisu u miru sa Bogom jesu žrtve te prevare, jer nemaju zaštitu. A koji su zaista sa Bogom, za njih važi zaštita od sotonske moći:

“Jer nema čini na Jakova ni vračanja na Izrailja; u ovo doba govoriće se o Jakovu i o Izrailju, što je učinio Bog.” (4.Mojsijeva 23,23)

Šta bi se desilo kada bi im neko ipak podmetnuo otrov u vakcinu?

Bog bi ih sačuvao: “Ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi;” (Marko 16,18)

Ali, ljudi nepokajani za svoje grehe ne samo što nemaju poverenje u Boga da će ih sačuvati, već u svemu vide sen suda koji će h zbog nepokajanih i nepobeđenih greha jednoga dana zaista dočekati:

“Nego će ti Gospod dati onde srce plašljivo, oči iščilele i dušu iznemoglu. I život će tvoj biti kao da visi prema tebi, i plašićeš se noću i danju, i nećeš biti miran životom svojim. Jutrom ćeš govoriti: Kamo da je veče! A večerom ćeš govoriti: Kamo da je jutro! Od straha kojim će se strašiti srce tvoje, i od onog što ćeš gledati očima svojim.” (5.Mojsijeva 28,65-67)

“Bezbožnik se muči svega veka svog, i nasilniku je malo godina ostavljeno. Strah mu zuji u ušima, u mirno doba napada pustošnik na nj. Ne veruje da će se vratiti iz tame, odsvuda priviđa mač. Tumara za hlebom govoreći: Gde je? Zna da je za nj spremljen dan tamni. Tuga i nevolja straše ga, i navaljuju na nj kao car gotov na boj.” (O Jovu 15,20-24)

„Jer mi ovako reče Gospod uhvativši me za ruku i opomenuvši me da ne idem putem ovog naroda, govoreći: Ne govorite zavera kad god ovaj narod kaže zavera, i ne bojte se čega se on boji, i ne plašite se. Gospoda nad vojskama svetite; i On neka vam je strah i bojazan.” (Isaija 8,11-13)

A ako nam je savest čista, čega bismo se bojali?

“Šta ćemo, dakle, reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas? Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?” (Rimljanima 6,31.33)

“Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši Njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrebi sa zemlje. I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrim? Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihovog ne bojte se, niti se plašite;” (1.Pet. 3,12-14)

Be First to Comment

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *