____

-----------------------

Najnovije!

Novo izdanje knjige Prokletstvo Nacije

-----------------------

Najnovije!

Novo izdanje knjige Prokletstvo Nacije


Kako zrelo reagovati na stres?

Autor:  Miloš Bogdanović                                                                              Trajanje: 1 sat i 22 min

Prvi deo predavanja otkriva promenu pojma stresa kroz istoriju, kroz uspon i pad zapadne civilizacije, gde se čovek do sada srozao na nivo ličnosti koja je nezrela da se suoči sa osećanjima koja su adekvatna stvarnosti. Naime, sebična i razmažena ličnost savremenog čoveka reaguje na stres na nezreo i autodestruktivan način, jer je stres osujećuje u hedonizmu. Drugi deo predavanja otkriva prirodu transformacije ličnosti koja je posledica čovekove nezrele reakcije na stres, kao i prirodu autodestruktivnih procesa koji tada dovode do samouništenja raznih psihofizičkih sposobnosti i oštećenja mozga. Objašnjavaju se štetne posledice preteranog svakodnevnog izazivanja uzbuđenja koje nema izvor u objektivnoj stvarnosti. Treći deo predavanja otkriva rešenje za zrelu reakciju na stres, adekvatno epohi najvećeg uspona zapadne civilizacije, epohi razuma i prosvetiteljstva, kada se smatralo da čovek nema izgovora za nezrelu reakciju na stresne okolnosti.
 

Povratak na video listu


-----------------------

Najnovije!

Novo izdanje knjige Prokletstvo Nacije

-----------------------

Najnovije!

Novo izdanje knjige Prokletstvo Nacije

Pokret Prosvetiteljstva © 2013
.........................................................