____

_________________

Najnovije!

Novo izdanje knjige Prokletstvo Nacije

Najnovije!

Novo izdanje knjige Prokletstvo Nacije

_________________

 

 


Intervju sa autorom knjige "Prokletstvo nacije", Milošem Bogdanovićem


01. septembar 2006. godine, Ibarske novosti

Kada mi sami sobom nećemo odgovorno da vladamo, onda dajemo pravo drugima da nama represivno upravljaju

Radovan Milićević: Početkom osamdesetih godina, kao opozicionar, vi ste zbog neslaganja sa tadašnjim političkim jednoumljem nekoliko puta bili u zatvoru. Kako ste tada gledali na Zapad? Da li vam je on pružao podršku i predstavljao bar nekakav izvor nade, utehe i sigurnosti?

Miloš Bogdanović: Našim vlastima je bio cilj da se predstave u svetu u što je moguće boljem svetlu, kao da je socijalistička samoupravna Jugoslavija primer demokratije i poštovanja čovekovih osnovnih ljudskih prava. Sećam se kada su pred jednu međunarodnu novinarsku konferenciju 1983. godine pohapsili sve viđenije disidente u Beogradu i u ,,informativnom razgovoru" im zapretili da nikakve negativne izjave slučajno ne daju stranim novinarima. Zapad je tada vrlo osetljive savesti reagovao i na najmanje slučajeve kršenja naših ljudskih prava. U vreme suđenja šestorici disidenata 1984. godine u Beogradu, protestna pisma protiv suđenja našoj vlasti su pisali Noam Čomski, Ginter Gras, Hajnrih Bel, Petra Keli, i mnogi drugi, a u svojim govorima suđenje su osudili i Ronald Regan i Margaret Tačer. Zahvaljujući pritiscima sa Zapada svi optuženici sa suđenja šestorici su se uskoro našli na slobodi. Da nije bilo tog straha naše vlasti od stava Zapada, verujem da bismo mi, tadašnji opozicionari, od vlasti prošli vrlo surovo i nemilosrdno, isto onako kako su prošli Ćuruvija i mnogi drugi, onda kada, u vreme bombardovanja 1999. godine, našoj vlasti to mišljenje Zapada više nije bilo tako važno.

Radovan Miličević: Šta mislite o spasonosnoj ulozi međunarodne zajednice danas u svetu?

Miloš Bogdanović: Mislim da bi trebalo da ima još veća prava i moći. Za nekoliko godina, u severnoj Koreji, od gladi je umrlo više od dva miliona ljudi. Ko je za to vreme uspeo da se domogne Kine, ako bi ga uhvatile kineske vlasti, bio bi vraćen u Koreju, gde bi ga uglavnom dočekalo pogubljenje. Za tri meseca u Ruandi, Hutu su pobili skoro milion Tutsija. Kod nas, za nekoliko dana je ubijeno oko 7.000 srebreničkih muslimana. Međunarodnoj zajednici svakako treba omogućiti da pravovremenom i snažnom intervencijom bude u stanju da sačuva ljudska prava i ljudske živote, tamo gde do sada, zbog nedostatka svojih prava i moći, to nije bila u stanju da uradi.

Radovan Milićević: Mnogi danas govore o Americi i međunarodnoj zajednici kao osnivačima takozvanog Novog svetskog poretka, koji pojedini čak nazivaju Četvrtim Rajhom. Šta mislite o iskušenjima jednog takvog jedinstvenog poretka koji bi svim narodima na svetu obezbeđivao mir i međusobno jedinstvo?

Miloš Bogdanović: U svetu postoji sve veća potreba za jednom takvom vlašću. Ta potreba je posledica ljudske iskvarenosti. Kada bi ljudi bili neiskvareni, kada bi svaki čovek nosio na sebi odgovornost za sopstvene postupke, tada ne bi postojala potreba za pravnim sistemom koji bi represivnim merama primoravao neodgovorne pojedince na odgovorno ponašanje.

Sami ljudi traže autoritet kome će pokloniti političku moć zauzvrat obezbeđene građanske sigurnosti. Kada jedan čovek maltretira drugog čoveka, tada vlast ovog prvog šalje u zatvor, a ovom drugom obezbeđuje da živi bezbedno i u miru. Kao što na lokalnom planu postoji potreba da država svojom vlašću obezbedi osnovna ljudska prava svakom pojedincu, tako i na globalnom planu postoji potreba da nekakva međunarodna vlast obezbedi mir među narodima.

Dakle, kada sami sobom nećemo odgovorno da vladamo, onda dajemo pravo bilo državnom rukovodstvu, bilo Novom svetskom poretku, opravdane argumente da nama represivno upravljaju, jer sami za tako nešto ne pokazujemo zrelost i sposobnost.

Ko je onda drugi kriv za eskalaciju moći lokalnog državnog aparata ili globalnog Novog svetskog poretka, nego mi sami?

Radovan Milićević: Mnogi u programu Novog svetskog poretka i globalizacije vide strah od ugrožavanja sopstvenog nacionalnog entiteta. Šta mislite o opravdanosti njihovog straha?

Miloš Bogdanović: Kod nas nacionalisti možda najviše kritikuju Novi svetski poredak i globalizaciju, plašeći se gušenja svojih nacionalnih prava u cilju ostvarenja jedinstva među narodima. Razlog zašto im toliko smeta Novi svetski poredak treba tražiti u projekciji njihovih sopstvenih nepriznatih principa i motiva. Oni sami sprovode gušenje prava drugačijih u cilju ostvarenja sopstvenog nacionalnog jedinstva. Dakle, njihova kritika Novog svetskog poretka je licemerna, jer na nacionalnom planu grade totalitarno jedinstvo kakvo zameraju Novom svetskom poretku da gradi na globalnom. Nacionalisti se zapravo u svojoj suštini ne bore za nacionalna prava čoveka, već za svoj sujetni Ego, koji su projektovali na svoj nacionalni kult. Oni ne prezaju da ugroze i nacionalna i sva druga prava pripadnika svoje nacije da bi zadovoljili svoj kult.

Radovan Milićević: A šta ćemo sa zloupotrebom vlasti Novog svetskog poretka? Zar je ona nemoguća?

Miloš Bogdanović: Kao što na lokalnom planu jedan policajac ili političar ima iskušenje da zloupotrebi svoju vlast i moć, tako i na globalnom planu postoji isti rizik zloupotrebe.

Radovan Milićević: Dakle, ne postoji rešenje koje bi uspelo da spreči zloupotrebu globalne vlasti, kao što ne postoji rešenje ni za zloupotrebu lokalne vlasti?!

Miloš Bogdanović: Postoji rešenje, ali većina ne želi da ispuni njegove preduslove. Vidite, što je ljudska iskvarenost veća, to je i potreba za intervencijom vlasti, bilo na lokalnom državnom, bilo na globalnom međunarodnom planu, veća. Što su sami ljudi neodgovorniji, to oni sami, radi svoje bezbednost, i imaju potrebu za većom vladavinom nad njima, inače bi sistem težio da se pretvori u rasulo. I naravno, što vlast ima veću moć nad narodom, normalno je da će imati veću priliku za zloupotrebu svoje moći. Na neki način, tu postoji nekakva pravda, jer ako su ljudi iskvareni, pa ne mogu sami sobom da vladaju, onda njima vlada vlast, koja, pošto je mobilisana iz tog istog naroda, jeste isto toliko iskvarena i sklona zloupotrebi svoje moći.

Istorija propasti velikih civilizacija nam često okriva kako su one vremenom, sa eskalacijom zla, postajale sve totalitarnije, da bi se na kraju, iznutra moralno iskvarene, raspale pod pritiskom nekog, za njih ranije minornog neprijatelja.

Sistem može valjano da funkcioniše onda kada je većina ljudi neiskvarena, i tada pravni sistem uspešno čuva većinu od iskvarene manjine. To je još uvek iskustvo jednog dela civilizacije Zapada. Ali onda, kada većina naroda postane iskvarena, tada nema ko da valjano sprovodi pravni sistem, jer se sama vlast sastoji od ljudi koji su iz tog istog naroda, pa koji su, samim tim, isto tako skloni korupciji, mitu, nepotizmu, laži i svakoj drugoj prevari.

Dakle, ako ljudi ne bi bili iskvareni, onda ne bi bilo potrebe da njima toliko vlada država, pa samim tim ne bi imala ni priliku da zloupotrebi svoju vlast nad njima!

Radovan Milićević: Ali, kako drugačije naterati ljude da iskorene svoju iskvarenost, nego putem vlasti?

Miloš Bogdanović: Hiljadu godina je crkva političkim sredstvima i na kraju inkvizicijom pokušavala da ljude nauči kakvi da budu. I šta je takav pokušaj mogao drugo da proizvede osim onoga što se uvek dešava kada neko drugi umesto samog čoveka hoće da bude njegova savest i razum? On ne može nikako da odraste, a rezultat su moralno licemerstvo i formalizam.

Jedan musliman mi je hvalio svoju arapsku zemlju. Kaže da tamo zlato stoji na tezgama na ulici, i nikome ne pada na pamet da ga ukrade. ,,Da", odgovorih mu, ,,kada mu za tako nešto seku ruku! Ali, pravo stanje stvari bi se videlo kada šerijatski zakon ne bi bio na snazi! Tada bi se videlo kakvi su ljudi zaista u svom srcu, da li su zaista iskorenili zlo iz sebe!"

Odgovornost vlasti jeste da sačuva ljude od manifestacije zla, ali ne i da iskoreni samo ljudsko zlo iz ljudskih srca. Nikakav sistem vlasti to niti može da uradi, niti ima prava da uradi. Iskorenjivanje zla je uslovljeno slobodom izbora svakog pojedinca, njegovim dragovoljnim htenjem da u borbi protiv zla krene od samog sebe. To umesto njega ne može niko drugi da učini, već jedino on sam. Proces osvedočenja ljudi o ličnu odgovornost i reformu karaktera je jedini proces koji bi mogao da sačuva svaku vlast, bilo lokalnu, bilo globalnu, od zloupotrebe sopstvene moći. Vlast neće imati potrebe da represivnim putem interveniše tamo gde ljudi sami na sebi nose odgovornost za svoje postupke, pa će se smanjenjem njene uloge smanjiti i mogućnost njene zloupotrebe. Većina koja nije sklona potkupljivosti obezbeđivaće takav karakter i nosiocima vlasti. Štaviše, narod koji je pobedio u samom sebi svoje slabosti karaktera, ne može više da bude objekat manipulacije niti zloupotrebe bilo kakve vlasti, jer nema slabosti preko koje bi se zastrašio, polaskao ili podmitio na nepravde od vlasti.

Radovan Milićević: Zar takav proces raširene svesti o ličnoj odgovornosti kod većine naroda nije utopija?

Miloš Bogdanović: Nije. Takav proces je izvukao civilizaciju Zapada iz tame srednjeg veka. On se zove prosvetiteljstvo.

Istorijski izvori iz svih perioda ljudske istorije nam stalno ponavljaju jednu istu konstataciju - kako su novije generacije iskvarenije od pređašnjih. I naravno, eskalacija zla koja je prirodan plod ljudske neobuzdanosti, neodgovornosti čoveka prema sebi i drugim ljudima, na kraju dovodi do propasti same civilizacije.

Jedini zabeleženi period istorije u kojem su ljudi hvalili nove generacije kao prosvećenije i bolje od prethodnih jeste period prosvetiteljstva. Prosvećen čovek je čovek koji je na sebe preuzeo odgovornost za svoje postupke, pa zato više ne zavisi od represivnog sistema koji ga spolja prinuđuje na ispravno ponašanje. Reformacija je ukinula autoritete koji su putem straha i krivice preuzimali pravo na sebe da misle i odlučuju umesto čovekove sopstvene savesti, osvedočila je ljude o sopstvenu odgovornost za sopstvene postupke, i navela ih da sami koriste razum u samoanalizi kvaliteta sopstvenih motiva i postupaka. Ljudski um, oslobođen od stega nametnutog jednoumlja i krivice, oslobodio se u svojoj kreativnosti. Srca reformisanog karaktera donela su svoje plodove kroz dela privrednog, naučnog i kulturnog preporoda. Probuđena svest o ličnoj odgovornosti rezultovala je promenom svesti i karaktera gotovo čitavog tadašnjeg zapadnog sveta.

Pokojni premijer Zoran Đinđić je često pominjao razliku između karaktera prosvećenih i neprosvećenih naroda. Govorio je:

,,Znate, ima zemalja koje imaju dijamante, zlato i energiju, pa su siromašne, zato što ljudi nisu sposobni da to koriste. Ima zemalja koje nemaju ništa, pa su bogate, zato što su ljudi sposobni da se dobro organizuju. Znači, u principu je sve do ljudi...”

Radovan Milićević: Da li je naš narod ikada prošao kroz proces prosvetiteljstva?

Miloš Bogdanović: Nažalost, ne! Zato smo još uvek na nivou srednjeg veka. To otkrivaju sociološka istraživanja. Odlikuje nas veoma visok nivo autoritarnosti u odnosu na druge narode Evrope, isto tako visok nivo sujetne samouverenosti, takođe, među najkorumpiranijim narodima na svetu smo, itd.

Više od 60 odsto anketiranih studenata u Beogradu, u prosuđivanju ispravnosti nečijeg mišljenja, ne gleda na smisao onoga što je rečeno, već na to ko je to mišljenje rekao, da li ga zastupa većina, i poziva se na glas svojih osećanja. Takođe, više od 80 odsto ispitanika na dobra dela ne pokreću altruistički motivi, već sujeta, sebični sentiment i krivica.

Nikakav model zapadne demokratije ovde neće moći nikada da zaživi dok sam narod ne reformiše svoj karakter u skladu sa vrednostima prosvećene svesti čoveka koji je u duši demokrata. U Švedskoj su antikoruptivni zakoni deset puta manje strogi nego kod nas, pa opet, korupcija kod njih gotovo da ne postoji. Nikakva promena sistema to spolja ne može da proizvede, već jedino prosvećivanje samog naroda, unutrašnja reforma karaktera ljudskih srca. Pokušaj sprovođenja zapadne demokratije kod nas se uvek pretvara u karikaturu od demokratije, tj. pojam demokratije postaje izgovor za totalitarizam, mafijaške odnose i sva moguća zla koja sa pravom demokratijom nemaju nikakve veze.

Mi ovde imamo republiku, a Englezi imaju kraljevinu, zar ne? Ali ko je totalitarniji? I danas, engleska kraljica ,,uhvaćena" bez karte u gradskom prevozu morala je da plati kaznu. A vozač našeg visokog političara ne samo da odbija da plati kaznu zbog prekršaja u saobraćaju, već komandir policije koji se usudio da prosledi prijavu biva suspendovan. Ko je totalitarniji, a ko bliži jednakosti pred zakonom? Kod nas demokratski predsednik ima kult kralja, a u prosvećenoj severnoj Evropi kraljevi imaju status kao da su obični građani. Šta nam vredi demokratija, ako nemamo karakter ljudi dostojan demokratskog poretka!

Neprosvećen karakter naroda nije preporuka za demokratsko uređenje, već za totalitarizam, jer kada su ljudi sami neobuzdani, onda demokratizacija društva rezultuje porastom međusobnih sukoba, kao što danas vidimo, na primer, u slučaju Iraka. Kako su neobuzdani ljudi navikli da ih neko spolja obuzdava čvrstom rukom, i pred svojom izopačenom savešću smatraju da je dozvoljeno sve što nije strogo i represivno zabranjeno, odsustvo totalitarizma rezultuje eskalacijom sukoba i kriminala, koji onda pružaju totalitarnim liderima izgovor za neophodnost totalitarne vlasti, u interesu mira i jedinstva u samom narodu, liderima Novog svetskog poretka za totalitarizam u interesu mira i jedinstva među narodima.

Radovan Milićević: Da rezimiramo - šta smatrate da je naša realna opcija, šta treba da uradimo?

Miloš Bogdanović: Demokratski poredak zahteva ljude demokratske svesti. Mi ne možemo stalno kao neki paraziti da živimo zakačeni o ivicu Zapadne civilizacije i da se grebemo o njene tekovine. Da bismo ušli u Evropu, treba da prođemo kroz onaj proces moralnog i duhovnog preporoda kroz koji je ranije u istoriji prošla civilizacija Zapada. Više od hiljadu godina je civilizacija Zapada čamila u totalitarizmu svog tamnog srednjeg veka, bez ikakvog kulturnog, naučnog i privrednog prosperiteta; i mi treba da proučavamo procese koji su nju izvukli iz srednjeg veka, a koje mi do sada nismo iskusili, zbog čega još uvek čamimo u mraku svog vekovnog primitivizma i zaostalosti. Proces reformacije i prosvetiteljstva je naša nacionalna životodavna neophodnost.

* * *

Miloš Bogdanović, knjiga "Prokletstvo nacije", inserti na temu Novog svetskog poretka:

"Odricanje od načela prosvetiteljstva, koja su zapadni svet izveli iz tame srednjeg veka, rezultovalo je ponovnom eskalacijom zla, i samim tim potrebom da se neodgovorna savest umiri novim modelom autoritarnosti. (...)

Kako je nosilac zapadne autoritarnosti rob svojih osećanja, a kako je normalno da osećanja zavise od okolnosti, on je sklon da odgovornost za svoje nezrele životne reakcije prebacuje na nepovoljne uticaje sredine. Umesto da se bori protiv samih slabosti sopstvenog srca, on vodi borbu samo protiv spoljnih uticaja. Kako se odriče svesti o ličnoj odgovornosti, postaje zavisan od države koja mu sada spolja obezbeđuje mir i građansku sigurnost represivnim putem (što formira autoritarnu svest i jača totalitarnost političkog sistema). Kao vrhunac nezrele reakcije, on je sklon da primenjuje odbrambene mehanizme racionalizacije i odricanja, kreirajući kod sebe osećanja koja nisu adekvatna stvarnosti (osmeh na licu koji nema svoj izvor u odgovarajućoj životnoj realnosti), opravdavajući zlo oko sebe najbesmislenijim izgovorima. On se trudi da razume ljude oko sebe, ne zato što ih voli, već da bi mogao da ih voli. (...)

Dakle, ne treba raditi na promovisanju zajedništva, već na reformi karaktera populacije, pa kada ljude bude pokretala prava ljubav i dobrota, oni će onda sami da se ujedine. (...)

Jedinstvo, sloga i mir se ne mogu ostvarivati na silu, političkim rešenjima kao što to pokušavaju zastupnici Novog svetskog poretka na globalnom planu ili mnogi nacionalisti na nacionalnom. Država ima svoje mesto, ali ona nije u stanju da rešava duhovne probleme naroda. Njih mora da rešava svaki pojedinac sam sa sobom i Bogom.

Ljudi zaista treba da se ujedine, ali ne zato da bi mogli da se vole, već zato što se već vole. Ako se vole, oni će sami da se ujedine. A ako nemaju ljubavi u svom srcu, formalno jedinstvo ih neće osloboditi od međusobnih sukoba, već će se ti sukobi nastaviti unutar nametnute forme zajedništva. (...)

Kada opšta eskalacija zla na zemlji bude dostigla svoj vrhunac, ona će rezultovati neophodnom i ključnom ulogom Novog svetskog poretka u uspostavljanju spoljašnjeg mira i blagostanja među narodima. Tada će, sasvim prirodno, vlast Novog svetskog poretka moći da zloupotrebljava svoju moć, kao što to radi i svaka druga vlast kada joj se za tako nešto ukaže prilika. Niko drugi za tako nešto neće biti kriv nego sam ljudski rod svojom neodgovornošću.

Dakle, naš ključni problem je ipak karakterne prirode, on je u našim sebičnim i ponositim motivima zbog kojih bivamo žrtva manipulacije svake vrste, i zbog kojih sami zavisimo od bilo koje totalitarne vlasti, bilo lokalne, bilo vlasti Novog svetskog poretka. Kada sami sebe nećemo razumno da kontrolišemo, dajemo pravo bilo državnom rukovodstvu, bilo Novom svetskom poretku opravdane argumente da nama upravljaju, jer sami za tako nešto ne pokazujemo zrelost i sposobnost." (Milos Bogdanovic, Prokletstvo nacije).

Knjigu "Prokletstvo nacije" možete nabaviti ovde: Prokletstvo Nacije
 

_________________

Najnovije!

Novo izdanje knjige Prokletstvo Nacije

_________________

Najnovije!

Novo izdanje knjige Prokletstvo Nacije

_________________

Pokret Prosvetiteljstva © 2013
.........................................................